← Takaisin

Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille

Kuntotestauksen käsikirja uudistui! Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille -teos on kuntotestausalan ammattilaisten suomalainen perusteos. Kirja tarjoaa ohjeistuksen kuntotestien turvalliseen ja tasokkaaseen tekemiseen. Samalla se yhdenmukaistaa ja edistää tutkittuun tietoon pohjautuvaa suomalaista kuntotestaustoimintaa.

Kirjan pääsisältöluvut:
  1. Fyysinen kunto ja sen mittaaminen ammattitoimintana
  2. Fyysisen kunnon mittaamiseen liittyvien terveysriskien arviointi ja testaamisen turvallisuusnäkökohdat
  3. Testimenetelmiä
  4. Suomessa käytössä olevia testistöjä
Maaliskuussa 2018 julkaistun kirjan hinta on 65,00 € (+ toim.kulut), LTS:n jäsenille ja opiskelijoille on tarjolla edullisempi hinta.
Kirjatilaukset ja jäsenyysasiat hoituvat tällä hetkellä vain sähköpostitse: linda.raivio(at)lts.fi.

Lähes 350-sivuinen Fyysisen kunnon mittaaminen -teos on suunnattu kuntotestausalan ammattilaisten ja alasta kiinnostuneiden liikunnan harrastajien käsikirjaksi. Se soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi liikunta- ja terveysalaa opiskeleville. Teoksen kirjoittajina on yli 30 alan tutkijaa ja asiantuntijaa ja sen ovat päätoimittaneet Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen. Kirja kuuluu Liikuntatieteellisen Seuran julkaisusarjaan.

Teos pohjautuu Liikuntatieteellisen Seuran vuosina 2004 ja 2007 julkaisemille Kuntotestauksen käsikirjoille, jotka muodostavat rungon uudelle teokselle. Aineisto on kokonaan uudistettu, tiedot on päivitetty ja kirjaan on lisätty merkittävästi uutta sisältöä.

Tarjolla on mm. kattava teoreettinen pohja kestävyyskunnon sekä hermolihasjärjestelmän mittaamiselle ja tulosten tulkinnalle. Perusopetuksessa käyttöön otettu MOVE!-mittausjärjestelmä ja lasten kehon koordinaation mittaaminen KTK-testillä edustavat uutta aiempien Eurofit- ja koulujen kuntotestien rinnalla. Puolustusvoimain testistö sekä laajoja väestöryhmiä koskevat testikokonaisuudet on uudistettu terveysliikunnan, työterveyden ja ikääntyneiden osalta. Myös psyykkisten ominaisuuksien testaamista käsitellään urheilijoiden lisäksi tavallisten ihmisten näkökulmasta.

Kirja julkaistiin kuntotestausalan tärkeimmän vuosittaisen tapahtuman, Kuntotestauspäivien, yhteydessä 22.3.2018.

Kirjatilauksen voi tehdä myös sähköpostitse: linda.raivio(at)lts.fi.

Liikuntatieteellinen Seura ry
Mannerheimintie 15 b B
00260 Helsinki
Yhteystiedot:
Puh: 010 778 6600
S-posti: toimisto@lts.fi
www.lts.fi
     
Copyright © LTS 2019