Siconolfin polkupyöräergometritesti
Maksimaalinen polkupyöräergometritesti
Maksimaalinen polkupyöräergometritesti (1 min/15 W)
Maksimaalinen käsiergometritesti
Harvardin step -testi
Queen’s College step -testi
Siconolfin step -testi
Moniportainen step -testi
Juoksumatolla suoritettavat epäsuorat kävely- ja juoksutestit
Balken juoksumattotesti
Brucen juoksumattotesti
 
Kuntotestauksen käsikirjan uudistuksen myötä aiempiin teoksiin (Kuntotestauksen käsikirja 2004 ja 2007) sisältyneet Suomessa harvoin käytetyt testit jätettiin pois. Tässä osiossa julkaisemme nämä harvemmin käytetyt testit, joita ei ole sisällytetty uuteen Fyysisen kunnon mittaaminen (FKM) -teokseen. Näin ko. testit ovat kuitenkin myös uuden FKM-kirjan hankkineiden saatavilla.
 

Siconolfin polkupyöräergometritesti

Siconolfi ym. (1982) laativat tutkimustensa pohjalta miehille ja naisille uudet ikäkorjauskertoimet korjaamaan Åstrand-Ryhmingin nomogrammista saatua VO2max-arviota lähemmäksi oikeaa VO2max tulosta.

Lue lisää >>>
 

Maksimaalinen polkupyöräergometritesti

Polkupyöräergometriä käytetään säännöllisesti ja usein maksimaalisen kuormitustestin toteuttamiseen. Ergometritestin antama VO2max tulos on tavallisesti 5 – 10 % matalampi kuin juoksumattotesteistä saatava tulos, ääritapauksissa se voi olla jopa 15 % matalampi. ACSM (ACSM 2000, 1995) ja Maud & Fosterin (1995, 40) kirjoissa suositellaan seuraavaa tapaa toteuttaa maksimaalinen polkupyöräergometritesti, jolla arvioidaan VO2max.

Lue lisää >>>
 

Maksimaalinen polkupyöräergometritesti (1 min/15 W)

ACSM (2000) kirjassa on esitelty myös toinen maksimaalinen polkupyöräergometritesti, joka perustuu työtehon lisäämiseen minuutin välein 15 W kerrallaan. Tämän testin on kehittänyt tutkijat Storer ja Caiozzo (1990). Testin lopputulokseksi saadaan ennustekaavoilla lasketuksi VO2maxarvio, kun tiedetään viimeisen loppuun asti poljetun kuorman polkemisteho (W). Naisille ja miehille on oma ennustekaavansaennustekaavansa, joiden keskivirhe (SEE) on 147 ja 212 ml · min- 1. Näihin kaavoihin pitää tietää polkemistehon lisäksi myös testattavan ikä ja kehonpaino.

Lue lisää >>>
 

Maksimaalinen käsiergometritesti

Käsiergometritestiä voidaan käyttää testattaessa henkilöitä, jotka ovat menettäneet kyvyn käyttää jalkojaan tai joilla on sellaisia ortopedisiä- tai verenkiertohäiriöitä jaloissaan, jotka rajoittavat työskentelyä jalkaergometrillä. Käsillä polkeminen ei ole yhtä taloudellista kuin jaloilla polkeminen. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että käsiergometrityön aikana käytetään vartalon asennon ylläpitoon avustavia lihaksia. Käsiergometrityössä VO2max on yleensä 20 – 30 % matalampi ja maksimisyke 10 – 15 lyöntiä minuutissa matalampi kuin jalkaergometrityössä. (Maud & Foster, 1995; ACSM 2000, 1995). Käsiergometritestissä verenpaineen ja EKG: n mittaaminen on hankalaa tai se ei onnistu ollenkaan.

Lue lisää >>>
 
Liikuntatieteellinen Seura ry
Mannerheimintie 15 b B
00260 Helsinki
Yhteystiedot:
Puh: 010 778 6600
S-posti: toimisto@lts.fi
www.lts.fi
     
Copyright © LTS 2019